SATICI:

S Farma Bitkisel ürünler 

ALICI:

Adi/soyadi/Ünvani:
Adresi:

SÖZLESME KONUSU ÜRÜN:


Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktari, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satis Bedeli (adet x birim fiyat olarak) asagida belirtildigi gibidir.
  
Ödeme Sekli : Seçim Yapýn

Ürün Adi Satis Bedeli
(KDV dahil toplam)

TESLIMAT:

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kisi:
Fatura Adresi :

Teslimat , anlasmali kargo sirketi araciligi ile, Alicinin yukarida belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.
Teslim aninda alicinin adresinde bulunmamasi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmis olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alicinin ürünü geç teslim almasindan kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo sirketinde beklemis olmasi ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayi da olusan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargo Ücreti : 10,00 TL olup, kargo fiyati siparis toplam tutarina eklenmekte ve müsteri tarafindan ödenmektedir. Ürün bedeline dahil degildir.

GEÇERLILIK SÜRESI:

Isbu formda yer alan ürün ya da hizmete iliskin olarak ALICI'ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine iliskin degisikliklerin yapilmasi ve yayinlanmasina kadar geçerli olup bu günden sonra Satici tarafindan isbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bagli kalinmadigi ihtar olunur.

SÖZLESME SÜRESI:

Isbu formda yer alan ürünün ALICI'ya teslim edilmesini takiben mesafeli sözlesme sona erecektir.

CAYMA HAKKI

ALICI, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 7 gün içinde mali redederek cayma hakkina sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin saticiya ulastigi tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.(bkz Mesfeli Sözlesmeler Hakkinda Yönetmelik madde 9/2)

Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafindan karsilanir. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali teslim aldigi veya sözlesmenin imzalandigi tarihten itibaren yedi gün içerisinde mali veya hizmeti reddederek sözlesmeden cayma hakkinin var oldugunu ve cayma bildiriminin satici veya saglayiciya ulasmasi tarihinden itibaren mali geri almayi taahhüt ederiz.

395 sayili vergi usul kanunu genel tebligi uyarinca iade islemlerinin yapilabilmesi için tarafiniza göndermis oldugumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulmasi ve imzalandiktan sonra tarafimiza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. 

Ancak, KKTC ve yurtdisi gönderilerinde Müsterilerimiz siparislerinde KDV ödemedigi için, gümrükte almis oldugu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne sekilde olursa olsun teslim alinmayan ürünler için Müsterilerin cayma hakki bulunmamaktadir. Çünkü MESAFELI SÖZLESMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIGIN 8.maddesi uyarinca Tüketici mal satisina iliskin mesafeli sözlesmelerde, teslim aldigi tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözlesmeden cayma hakkina sahiptir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanimlik ürünler, kopyalanabilir yazilim ve programlar, hizli bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanilamaz. Asagidaki ürünlerde cayma hakkinin kullanilmasi, ürünün ambalajinin açilmamis, bozulmamis ve ürünün kullanilmamis olmasi sartina baglidir.
a) Cayma hakký süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayý ile hizmetin ifasýna baþlanan hizmet sözleþmeleri
b) Fiyatý borsa veya teþkilatlanmýþ diðer piyasalarda belirlenen mallara iliþkin sözleþmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açýkça onun kiþisel ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan, niteliði itibariyle geri gönderilmeye elveriþli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallarýn teslimine iliþkin sözleþmeler.
ç) Tüketici tarafýndan ambalajýnýn açýlmýþ olmasý þartýyla, ses veya görüntü kayýtlarýna, yazýlým programlarýna ve bilgisayar sarf malzemelerine iliþkin sözleþmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayýnlarýn teslimine iliþkin sözleþmeler. 
e) Bahis ve piyangoya iliþkin hizmetlerin ifasýna iliþkin sözleþmeler.
f) Elektronik ortamda anýnda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anýnda teslim edilen gayri maddi mallara iliþkin sözleþmeler.

ALICI talep ve sikayetlerini yukarida yer alan SATICI iletisim bilgilerine iletebilir.

ALICI sikâyet ve itirazlari konusunda basvurularini Bakanlikça her yil Aralik ayinda belirlenen parasal sinirlar dâhilinde ALICI'nin mal veya hizmeti satin aldigi veya ikametgâhinin bulundugu yerdeki tüketici sorunlari hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapilabilir. 

Isbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgiler kullanilan uzaktan iletisim araçlarina uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayirtim gücünden yoksun veya kisitli erginleri koruyacak sekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

Isbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafindan okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satis Sözlesmesi kurulmasi asamasina geçilecektir.

SATICI : S FARMA Bitkisel
ALICI :

Evet, Ön Bilgilendirmeyi Okudum Onaylýyor